krbeconomy.sk

HOME
KONTAKT
POSTUP
PARTNERI
 
   INTERIEROVÉ KRBY   
ZÁHRADNÉ KRBY
 
TYPY A TRIKY

Typy a triky

Realizácia

1.Krb a krbovú vložku si vyberte podľa štýlu zariadenia miestnosti.
2.Taktiež obkladový materiál, poprípade drevenú rímsu vyberajte tak, aby ladili s interiérom.
3.Určite si veľkosť krbovej vložky (KW) podľa m³ vykurovaných priestorov.
4.Používajte iba kvalitný stavebný a spojovací materiál určený na výstavbu krbov, pretože krb nestaviate na jeden rok.
5.Typ dymovodu z krbovej vložky do samotného dymovodu odporúčame konzultovať s odborníkom.
6.Nadstavbovú časť (sopúch) stavajte z jedného druhu materiálu, nakoľko každý materiál má rôznu tepelnú rozťažnosť a v prípade použitia rôznych materiálov to môže spôsobiť popraskanie sopúcha.
7.Teplovzdušný rozvod do ďalších miestností premyslite tak, aby bol minimálne viditeľný.
8.Ak teplovzdušná hadica prechádza cez horľavé prostredie, dbajte na dokonalej tepelnej izolácii.
9.Po zasieťkovaní krbu, nechajte všetko dokonale zatvrdnúť a potom naneste omietku podľa vlastného výberu. Odporúčame umývateľne omietky.

Prevádzka

1.V krbe spaľujte kvalitné a dobre vysušené drevo. Zabránite tak začierňovaniu skla na krbovej vložke.
2.Drevo je dobré kupovať 1 alebo až 2 roky dopredu, aby bolo dokonale preschnuté. Samozrejmým predpokladom na dokonalé preschnutie dreva je jeho vhodné uskladnenie, minimálne treba zabrániť premokaniu dreva. Ideálne je palivové zásoby uskladniť v nejakej záhradnej drevárničke, prípadne v pivnici s dobrým vetraním.
3.Na sklo sa nevzťahuje záruka. Preto zaobchádzajte s dvierkami veľmi opatrne, ušetríte si tak zbytočné výdavky na zaobstaranie náhradného skla.